suomeksi >
Runebergsgatan 46, 00260 Helsingfors
öppet må-fr 8.30 - 19.00, lö 9.30-15.30
tel. 09 2538 5300 pvm/mpm


Apotekarskifte på Apoteket Carelia

Efter ca 50 år i branschen går jag nu i pension den 1 mars och vänder fram en ny sida i min kalender. Under mina sex år på Apoteket Carelia har jag känt en varm samhörighet med både apotekets personal och med våra kunder. Trots att jag själv bor i norra Helsingfors har jag som apotekare på Carelia känt mig som en Tölö-bo. Många av er har också aktivt följt min kamp för att bevara Apoteket Svanen, ett kulturarvsapotek på Lappviksgatan. Även om apoteksverksamheten på Svanen upphörde våren 2018 kommer apoteksinteriören att leva vidare men i en annorlunda miljö – som en exklusivare vinrestaurang – och mina museiföremål har hittat nya hem på Åbo apoteksmuseum, Åbo Akademi och Universitets muséet.

Även Apoteket Carelia har en intressant historisk bakgrund, vilket jag försökt ta fram i olika sammanhang i apotekets verksamhet – jfr. historiarutan på vår hemsida – och jag kommer att fortsätta jobba med farmacihistoriska frågor även när jag blivit pensionär. Jag vill här framföra mitt varmaste tack till våra kunder, både Tölö-bor och andra som haft vägarna förbi apoteket. Tölö har en egen speciell bygemenskap som jag är glad över att ha fått uppleva och som jag försöker vara en del av också i framtiden.

Jag önskar apotekspersonalen och den nya apotekaren, Stiina Piirainen, lycka och framgång!

Bengt Mattila

Ett kontrollsystem för läkemedel har tagits i bruk i Europa

I februari 2019 tar vi på alla apotek i Finland i bruk ett europeiskt s.k. läkemedelsverifikationssystem.

Målet med läkemedelsverifikationssystemet är, att på digital väg stöda en lyckad och trygg medicinering för kunden.  Varje läkemedelsförpackning avsedd för humant bruk, förses i fortsättningen med en specifik kod samt med en mekanism som omöjliggör en manipulering av förpackningen. Med hjälp av dessa försäkrar sig apoteket, i samband med expedieringen, om att förpackningen är äkta och orörd. Koden som kontrolleras i samband med expedieringen innehåller viktig information bl.a. om förpackningens innehåll, satsnummer och utgångsdatum. Den specifika koden gör det möjligt att vid behov följa upp läkemedlet från det skede det har tillverkats. Systemet förhindrar t.ex. också att man expedierar fel styrka av läkemedlet eller en produkt som blivit för gammal och tryggar på detta sätt kundens läkemedelstrygghet.

Läkemedelsverifikationssystemet innebär ett nytt arbetsskede i receptexpeditionen, men inverkar inte annars på ditt besök på apoteket som kund.

Läs mera >

Carelia är Motionärens Apotek

Motion är viktigt i alla åldersskeden! Hos barn och unga stöder motionen tillväxten och utvecklingen. Hos vuxna fungerar motionen preventivt mot olika sjukdomar. Hos äldre hjälper motionen oss att bevara vår funktionsduglighet. Hos ännu äldre kan motionen betyda att man klarar sig på egenhand längre.
Följ med hurudana evenemang apoteket arrangerar!

Liikkujanapteekki